เครื่องดื่ม

ALT NAME

โชชูบ๊วยญี่ปุ่นโซดา

Umeboshi Shochu Soda

ราคา : 220 บาท
ALT NAME

โชชูแอปเปิ้ลโซดา

Apple Shochu Soda

ราคา : 190 บาท
ALT NAME

โชชูมะนาวโซดา

Lime Shochu Soda

ราคา : 150 บาท
ALT NAME

ชาเขียวร้อน/เย็น (Refill)

Hot/Iced Green Tea

ราคา : 40 บาท
ALT NAME

ชาเขียวนมปั่น

Green Tea Shake

ราคา : 120 บาท
ALT NAME

กาแฟเย็น

Iced Coffee

ราคา : 65 บาท